BMI sdružení předává organizování konference INSPO Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity

Kvůli pandemii Covid-19 se 20. ročník konference INSPO nemohl uskutečnit v březnu 2020, ani v náhradním říjnovém termínu. Místo toho proběhla 12. října konference INSPO 2020 Online. Když ani v dubnu 2021 nebylo možné uspořádat konferenci v Kongresovém centru Praha, představili jsme technologické novinky usnadňující život lidem se zdravotním postižením 7. dubna na konferenci INSPO News Online 2021. V tradičním celodenním formátu a s výstavou se vrátila konference INSPO do Kongresového centra teprve 17. října 2021. Od roku 2022 převezme po 21 ročnících od BMI sdružení organizování konference Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.

 

„Jsem rád, že po 21 letech mohu předat organizování konference právě Středisku Teiresiás. Zůstane tak s ohledem na jeho sedmileté technologické partnerství zachována kontinuita a navíc vzhledem k zaměření konference na potřeby lidí se zdravotním postižením ani neznám kompetentnějšího partnera. Konferenci to bude určitě ku prospěchu a dá se očekávat, že Teiresiás dokáže přilákat na konferenci i více zahraničních přednášejících“ , oznámil účastníkům předseda BMI sdružení Jaroslav Winter, který hodlá pokračovat již jen jako garant za obsahovou stránku konference.

Další informace o historii konference INSPO jsou na webu www.inspo.cz, který i nadále bude hlavním informačním zdrojem o konferenci.