Domů
BMI98 | BMI99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Česká verze English version

Březen - měsíc internetu

 
Nejznámější a nejrozsáhlejší projekt BMI sdružení vznikl se záměrem upozornit na obrovský význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti v době, kdy si to v České republice málokdo uvědomoval. První ročník se uskutečnil v roce 1998 a poslední – jedenáctý – v roce 2008.
 
Projekt byl v roce 2000 oceněn ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí, a v rámci ESIS (Evropský průzkum rozvoje informační společnosti).
 
Díky projektu Březen – měsíc internetu vznikla řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují i po skončení Března – měsíce internetu. Více informací o nich a celé historii BMI se nachází v rubrikách Partneři, Hlavní akce, Akce v knihovnách a Ostatní akce.