Domů
BMI98 | BMI99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Česká verze English version

Veřejný internet

Veřejný internet byl společným projektem Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a BMI sdružení. Jeho cílem bylo soustřeďovat informace o místech veřejného přístupu k internetu a poskytovat je veřejnosti, aby se dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí.

Údaje z této databáze byly přebírány také Portálem veřejné správy, který umožňoval zobrazení nejbližších míst s veřejným přístupem k internetu na území dané obce či města.

Poskytovatelé míst veřejného přístupu k internetu obdrželi po zaregistrování v databázi na www.verejnyinternet.cz výraznou samolepku Veřejný internet o formátu A4, kterou si mohou označit své zařízení a vizuálně tak na ně upozornit veřejnost. BMI sdružení mělo na starosti administraci databáze a distribuci samolepek.

Po rozeslání 3000 samolepek, které byly vytištěny, ani Ministerstvo školství, mládeže a těclovýchovy, ani Ministerstvo vnitra (které převzalo agendu zrušeného Ministerstva informatiky) nenašly prostředky na vytištění nových samolepek a další provoz databáze.