Domů
BMI98 | BMI99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Česká verze English version

Internet a lidé se zdravotním postižením

Využívání Internetu lidmi se zdravotním postižením a v jejich prospěch patří k tématům, která jsou dlouhodobě v centru pozornosti BMI sdružení. Podrobnější popis historie aktivit BMI v této oblasti se nachází na webových stránkách z roku 2003. V současnosti se BMI angažuje především v následujících oblastech.

 
Helpnet.cz – portál pro osoby se specifickými potřebami
 
Z podnětu Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a díky grantu od společnosti CZ.NIC se BMI sdružení ujalo ve spolupráci s dalšími partnery vytvoření a provozování portálu Helpnet. Portál byl uveden do zkušebního provozu v září 2003. Další provoz v roce 2004 a 2005 podpořilo Ministerstvo informatiky ČR, v roce 2006,   2007 a 2008 společnost Hartmann - Rico. V roce 2007 vytvořila novou podobu portálu a zajišťuje webhosting společnost CZI.

Cílem portálu je soustředit na jednom místě v přehledném členění anotace s odkazy na nejdůležitější informace a informační zdroje nacházející se na Internetu, které se týkají problematiky zdravotního postižení. Odkazy jsou zde roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové, sluchové, mentální, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Uvnitř těchto kategorií se člení do jemnějších podrubrik.

Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například Legislativa, Pomůcky,  Zaměstnávání, Vzdělávání, Rodiče dětí se zdravotním postižením, Senioři, Bariéry, Kalendář akcí.

Kromě toho přináší portál denní aktuální zpravodajství, které zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích. Skládá se z vlastních zpráv a z příspěvků, které zaznamenala v některém ze zhruba 250 zdrojů (tisk, Internet, rozhlas, televize) společnost Anopress IT.

E-mailový newsletter o nejdůležitějších novinkách, které se objevily na Helpnetu za uplynulý týden, odebírá již více než 5000 (květen 2010) zájemců o tuto problematiku.

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

BMI sdružení ve spolupráci s AISO a sdružením Křižovatka.cz organizuje konferenci, která se stala již tradiční součástí Března – měsíce Internetu a účastní se jí 120 až 170, naposledy dokonce 265 zájemců z celé republiky. Nyní se připravuje 11. ročník. Uskuteční se v březnu 2010 opět v Kongresovém centru Praha.

Předešlých deset  ročníků upozornilo na význam Internetu pro lidi se zdravotním postižením a soustředilo se především na dvě témata – jak vytvářet dobré stránky pro uživatele se specifickými potřebami a jak využít Internet k zaměstnávání či podnikání lidí se zdravotním postižením. Současně konference vždy představila aktuální technologické novinky usnadňuájící život lidem se zdravotním postižením. První konference poukázaly také na skutečnost, že státní dotační politika nepamatuje na internetové projekty pro osoby se specifickými potřebami, a možná přispěly k tomu, že pro rok 2004 již Ministerstvo informatiky vyhlásilo téma Informační společnost, kam bylo možné takovéto projekty přihlásit.

Prezentace vystupujících na konferencích počínaje rokem 2003 jsou umístěny na portálu Helpnet, stejně jako literární díla ze soutěže Internet a můj handicap, jejíž vítězové bývají  vyhlášeni na konferenci INSPO.
AISO – Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2001 s cílem umožnit lepší vzájemnou komunikaci tvůrců internetových projektů pro osoby se specifickými potřebami a jejich spolupráci ve vztahu k vnějšímu světu. BMI sdružení patří k zakládajícím členům asociace a významným způsobem se podílí na všech jejích aktivitách. Kromě již zmíněných konferencí INSPO a portálu Helpnet jde dále zejména o pravidelnou účast na výstavě Medical Fair (dříve Rehaprotex či  HospiMedica) v Brně, kde AISO zařizuje „internetovnu“, umožňující návštěvníkům přístup k Internetu a členským organizacím AISO i dalším partnerům prezentaci vlastních aktivit.
 
Mezinárodní projekty
 
Od konce roku 2001 spolupracovalo sdružení BMI na dvou mezinárodních projektech v rámci programu Leonardo II, zaměřených na vybrané skupiny zdravotně postižených. Jde o projekty Tecno Zeinu a MS-Net, které mapují vztah komunit neslyšících a osob postižených roztroušenou sklerózou k IT a zkoumají možnosti jejich výuky, eventuálně i tréninku a pokročilejší léčby prostřednictvím Internetu. Spolupartnery BMI v těchto projektech byly týmy Španělska, Itálie, Francie a Řecka, koordinátorem španělská organizace ASIMAG. Výstup z projektu Tecno Zeinu, CD Výuka znakového jazyka, je možné si objednat ve sdružení BMI.
 

Vysočina bez bariér

 
 
Od června 2002 bylo BMI přibráno ke spolupráci na prestižním IST projektu PRELUDE (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), který propojil rozsáhlé propagační a věcné programy osmi evropských regionů. Za Českou republiku se k projektu ve spolupráci s BMI připojil také kraj Vysočina. Z iniciativy a s přispěním BMI sdružení kraj Vysočina v rámci PRELUDE realizoval  projekt Vysočina bez bariér. Jeho cílem bylo vytvoření kvalitní informační základny sumarizující stav bezbariérových přístupů na území kraje Vysočina. Hlavní myšlenkou je poskytnout postiženým platformu, pomocí které by nejen informace získávali, ale také sami vytvářeli. Internetová aplikace vznikla v koordinaci se sdružením Bez bariér, členskou organizací AISO, a jeho serverem Bez bariér.cz.
 

Qualified Care

Od října 2004 vstoupilo BMI sdružení do dalšího evropského projektu s názvem Qualified Care. Projekt  byl  věnován problematice roztroušené sklerózy a navázal na úspěšně dokončený předchozí projekt MS-Net. Qualified Care trval 2 roky a jeho hlavním cílem bylo  poskytnout rodinným příslušníkům lidí s roztroušenou sklerózou multimediální výukový nástroj ohledně péče o nemocné. Výsledný produkt (DVD/CD Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou) je možné si objednat  zdarma na webu Unie Roska, která se ujala jeho bezplatné distribuce.
 
 
Projekty pro neslyšící
 
 
V posledním období se aktivity BMI sdružení soustředily více na podporu neslyšících. President BMI sdružení Jaroslav Winter se stal kordinátorem projektu Simultánní přepis mluvené řeči (viz www.prepis.cz) , který realizuje díky podpoře Nadace Vodafone ČR pražská organizace České unie neslyšících. Podílí se také na přípravě dalších projektů, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro poskytování nové sociální služby – zajišťování přepisu mluvené řeči v reálném čase, který byl zákonem č. 384/2008 Sb. uznán jako jeden z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.