INSPO 2015: výzva pro přednášející i vystavovatele

Již po patnácté představí konference INSPO nové informační a komunikační technologie, projekty a služby pro osoby se specifickými potřebami. Uskuteční se v sobotu 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha. Připravuje se řada novinek, obsah konference je ale ještě do značné míry otevřený, pořádající BMI sdružení uvítá nabídky zájemců o přednášky.
 

 
Cílem konference je informovat účastníky o nových způsobech využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním, představit nové aplikace, projekty.

Dopolední program je společný pro všechny účastníky, odpoledne se rozdělí do tří sekcí  s tradičním zaměřením. První se bude zabývat přístupností nejen webu a bude zaměřena převážně technologicky. Moderovat ji bude Radek Pavlíček. Druhá se zaměří na využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Moderátorkou je Hana Potměšilová. Třetí sekce, kterou moderuje Hana Kunešová, představí technologie pro osoby se sluchovým postižením.

Novinkou 15. ročníku bude soutěž o nejlepší prezentaci, kdy na základě hlasování účastníků bude udělena vítězi v každé sekci cena 5000 Kč. Tato cena má motivovat přednášející k co nejlepší přípravě. K dispozici budou mít PC s dataprojektorem a připojením k internetu a jejich prezentace by se měla vejít do 15 minut. V ní by se měli soustředit na nejdůležitější informace s tím, že podrobněji mohou vše rozvést v příspěvku do sborníku konference, který obdrží všichni účastníci.

Odpolední program bude probíhat tentokrát bez přestávky od 14 do 16 hodin. Po krátké přestávce, během které pořadatelé sesbírají hlasovací lístky a sečtou hlasy, dojde k předání cen nejlepším přednášejícím a budou vylosováni a odměněni věcnými cenami i hlasující účastníci.

Nabídky na vystoupení na konferenci je možné zasílat na adresu winter@brezen.cz ve formě stručné osnovy, co by měla přednáška obsahovat, a to do 15. prosince 2014.  Poté, co programový výbor vybere a sestaví z nabídek program, dostanou přednášející podrobnější instrukce. Termín pro odevzdání příspěvku do sborníku je 25. února 2015, aby bylo dost času na zredigování příspěvků a výrobu sborníku.

Také pro vystavující organizace bude připravena cena 5000 Kč za nejlepší  expozici, o které rozhodnou hlasováním návštěvníci. Rovněž zájemci o prezentaci ve výstavní části se mohou přihlásit na adresu winter@brezen.cz.

Generálním partnerem konference INSPO 2015 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ERA a středisko Teiresiás, mediálním ČTK Protext a Helpnet. Ve spolupráci s nimi připravuje BMI sdružení několik novinek, které dosud nemají v ČR obdobu. Informace o nich budou zveřejněny na tiskové konferenci 3. prosince 2014. .

Jaroslav Winter