Hledáme přednášející na konferenci INSPO 2018

V sobotu 7. dubna 2018 se uskuteční v Kongresovém centru Praha již 18. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Organizátoři z BMI sdružení již začínají připravovat program a uvítají návrhy od těch, kdo nabízejí nějakou zajímavou službu, web nebo aplikaci pro uživatele se zdravotním postižením a chtěli by je představit potenciálním zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Poprvé se konference přesune o poschodí výše do větších prostor, což umožní zvýšit počet účastníků z dosud rekordních 400 na 500 až 550. Jako vždy mezi nimi budou lidé s nejrůznějším zdravotním postižením a jejich rodinní příslušníci, pracovníci pomáhajících organizací, zájemci o asistivní technologie.

Cílem konference INSPO je seznámit účastníky s novými způsoby využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním, představit nové aplikace či projekty a také nabídnout prostor k profesní či uživatelské výměně zkušeností a networkingu.

Dopolední program je společný pro všechny účastníky, odpolední prezentace se rozdělí do tří sekcí s tradičním zaměřením:

- Přístupnost nejen webu
- Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- Technologie pro osoby se sluchovým postižením

Protože v publiku budou sedět v drtivé většině koncoví uživatelé služby, prezentace by měla být prakticky zaměřená a měla by ukázat, k čemu je služba dobrá, v čem spočívají její výhody a jak může uživatelům usnadnit život.

Přednášející budou mít k dispozici PC s dataprojektorem a připojením k internetu a jejich prezentace by se měla vejít do 20 minut včetně diskuse. V prezentaci by se měli soustředit na předání nejdůležitějších informací s tím, že podrobněji mohou své téma rozvést v příspěvku do sborníku konference. Další možností je prezentovat své řešení také na stánku v prostoru pro vystavovatele.

Návrhy příspěvků je možné zasílat do 10. prosince 2017 na adresu info@helpnet.cz.

Poté, co programový výbor konference vybere a sestaví z nabídek program, dostanou přednášející podrobnější instrukce. Termín pro odevzdání příspěvků do sborníku bude do poloviny března, aby bylo dost času na jejich zredigování.

O konferenci bývá velký zájem, je třeba se přihlásit na ni předem. Tentokrát bude registrace účastníků na konferenci zahájena v první dekádě ledna 2018, kdy bude zároveň zveřejněn předběžný program konference.

Konferenci podpoří osvědčená sestava sponzorů - jako hlavní partner Nadace Vodafone, dále AutoCont, ČSOB a technologickým partnerem je Středisko Teiresiás, které mimo jiné pořídí videozáznamy všech přednášek a s pomocí jeho systému Polygraf bude možné přenášet simultánní přepis přednášek na zapůjčené tablety účastníkům se sluchovým postižením či prezentace na tablety účastníkům se zrakovým postižením.