Domů
BMI98 | BMI99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Česká verze English version

Projekt Březen – měsíc internetu dovršil v roce 2008 po 11 úspěšných ročnících svoji historickou úlohu. Řada konferencí a aktivit, které díky němu vznikly či se  rozvinuly, však pokračuje dále – jako ISSS, INSPO, Junior Internet, Zlatý erb, Biblioweb, Noc s Andersenem. BMI sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se dalšími projekty zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením.

E-learningové kurzy účetnictví a daňové evidence přednostně pro osoby se zdravotním postižením

Zájemci zaměstnaní nebo bydlící na území hlavního města Prahy se mohou ještě přihlásit na zbývající místa v e-learningových kurzech o základech účetnictví a daňové evidenci podnikatelů a odvodech na sociální a zdravotní pojištění, které  spustí 22. října 2007 Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Prazev rámci projektu, na kterém spolupracuje také BMI sdružení. Účast v tříměsíčním pilotním běhu je bezplatná, přednost dostanou účastníci se zdravotním postižením.

Ohlédnutí za deseti ročníky projektu Březen - měsíc internetu

Celkem 384 knihoven připravilo letos v březnu  pro veřejnost širokou paletu akcí k propagaci internetu a četby, které navštívilo kolem 100 000 obyvatel České republiky.  V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné se v 10. ročníku Března – měsíce internetu (BMI) knihovny soustředily zvláště na služby pro různé skupiny znevýhodněných obyvatel. Jubilejní ročník BMI je zároveň příležitostí k ohlédnutí za desetiletou historií tohoto unikátního projektu, který se v roce 2000 umístil ve finále celosvětové soutěže Stockholm Challenge Award v konkurenci 612 projektů z 80 zemí.  Tento shrnující článek byl napsán pro časopis Čtenář, proto  se soustředil  zvlášť na roli knihoven v projektu.

Do knihovny na internet, po internetu do knihovny

Knihovny se k projektu Březen - měsíc internetu přidaly až od třetího ročníku (2000), avšak ihned se staly velmi důležitým protagonistou, protože jejich zásluhou se výrazně zvýšil počet míst, kde se občané mohli seznamovat s internetem.