Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Výuka znakového jazyka

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 19:31

CD-ROM Výuka znakového jazyka vznikl v letech 2001 až 2003 jako součást mezinárodního projektu „TECNO ZEINU – Výuka znakové řeči pomocí počítače“. Projekt připravila španělská organizace neslyšících ASOCIACION DE SORDOS DE BILBAO v rámci programu Leonardo da Vinci vyhlášeného Evropskou komisí. Koordinátorem projektu byla španělská společnost ALONSO Y GARAY S.L. - ASIMAG, dalšími partnery pak španělská firma K.I. COMUNIC, S.L., řecká organizace Computer Technology Institute – CTI, italská společnost LUETEC a za Českou republiku BMI sdružení.
Na vývoji CD se za českou stranu podíleli jako experti a oponenti především doc. Eva Souralová z PF UP v Olomouci, ing. František Šebesta z PF UK v Praze, Václav Ptáček z České unie neslyšících, Josef Brožík z ČT a mnozí další, texty na CD předvádějí ve znakovém jazyku Irena Šourková a Pavel Burda. Některé videosekvence z CD si můžete prohlédnout na serveru www.ticho.cz [1], kterému byly poskytnuty pro rozšíření jeho videogalerie.

CD-ROM je vhodný pro učitele tlumočníků znakové řeči, ale také pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky a pracovníky sociálních služeb. Je doplněn příručkou, která usnadňuje práci s aplikací. CD je možné si objednat na dobírku za cenu pouhých 228 Kč (včetně poštovného, balného a DPH), a to prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře. [1]

CD obsahuje tři základní části
:
1. Představení CD – poskytuje studentům praktické informace, jak CD používat, a rady, jak efektivně pracovat. Tato doporučení mají usnadnit výuku znakového jazyka a soustředit se na aspekty, které jsou slyšícím nepřirozené:

V této části je informace uvedena ve znakovém jazyce se simultánními titulky.
2. Teoretický úvod – tato část poskytuje základní informace o znakovém jazyku tak, aby studenti pochopili lingvistický a sociální kontext. Výklad se týká:

V této části je informace uvedena ve znakovém jazyce se simultánními titulky.
3. Tematické oblasti – základní část CD je členěna do 19 různých témat (zvířata, počasí, rostliny, země a voda, pozdravy, rodina, zaměstnání, tělo, zdraví, oděvy, číslovky, technika, doprava, prázdniny, domov, město, čas, média, barvy). Každá oblast obsahuje čtyři oddíly:

V této části se informace objevuje pouze ve znakovém jazyku bez doprovodných textů. Pouze výjimečně jsou texty uvedeny ve slovníku: nad snímkem se pro každý znak objeví doprovodné slovo. V ostatních částech se psaný text objevuje minimálně, aby se student soustředil na znakový jazyk a pokusil se ve znakovém jazyce myslet.


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/mezinarodni-projekty/vyuka-znakove-reci/vyuka-znakoveho-jazyka